Пдключення бездротово акустично системи з док-станцю за допомогою номера WPSPIN Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 88 из 103

background image

19

UKR

  П

іДКЛЮЧ

ення

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією 
за допомогою номера WPSPIN

1. Натискайте кнопку   на верхній панелі бездротової акустичної системи з док-станцією, доки 

на дисплеї не відобразиться піктограма 

 або

 

.

•  З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій послідовності: 

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР ВИМКненО) 

Індикатор змінює колір з білого на червоний і блимає.

2. Розмістіть ручку або подібний предмет із тонким кінцем у виїмці кнопки WPS/RESET на задній 

панелі й утримуйте більше 5 секунд. Індикатор блимне білим один раз. Зачекайте, доки 
індикатор блимне білим двічі, а потім відпустіть кнопку 

WPS/RESET.

•  Індикатор починає блимати червоним. Щойно пристрій отримає доступ до режиму 

налаштування мережі, індикатор перестає блимати та світиться постійно червоним.

3.

Щоб підключити бездротову акустичну систему з док-станцією до мережі, знайдіть і виберіть 

пункт "

Samsung W_Audio E670 XXXXXXX" у списку параметрів Wi-Fi на пристрої Wi-Fi.

Приклад: пристрій Samsung Galaxy

4. Відкрийте веб-браузер на пристрої Wi-Fi і введіть "http://192.168.1.1" у рядку адреси.
5. Натисніть або торкніться Samsung Wireless Audio with Dock Status.
6. У нижній частині екрана з’явиться номер WPS PIN 

(

PIN-код WPS). Запишіть його, а потім вимкніть 

бездротову акустичну систему з док-станцією та 
ввімкніть її знову.

7. Увійдіть на сторінку налаштувань Wi-Fi вашої точки 

доступу (бездротового маршрутизатора або модема) з 
комп’ютера або іншого пристрою з доступом до 
Інтернету та встановіть параметри Wi-Fi для методу PIN. 
Інструкції див. у посібнику користувача маршрутизатора 
або модема.

8. Введіть номер WPS PIN бездротової акустичної системи 

з док-станцією у відповідному полі сторінки налаштування Wi-Fi.

9. Розмістіть ручку або подібний предмет із тонким кінцем у виїмці кнопки WPS/RESET на задній 

панелі бездротової акустичної системи з док-станцією й утримуйте більше 10 секунд у режимі 

 або 

. Індикатор блимне білим один раз, а потім двічі. Зачекайте, доки індикатор блимне 

тричі, а потім відпустіть кнопку.
•  Піктограма починає блимати червоним.

10. Якщо з’єднання між бездротовою акустичною системою з док-станцією та точкою доступу 

встановлюється протягом 90 секунд, колір індикатора змінюється з червоного на білий.
•  Підключення до бездротової акустичної системи з док-станцією встановлено.

  

 

Цей продукт не підтримує функцію Wi-Fi Direct. 
У деяких випадках може бути встановлено безпосереднє підключення, проте така функція 
не підтримується цим продуктом.

6