Пдключення бездротово акустично системи з док-станцю за допомогою JBC (JukeBoxConnect) Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 87 из 103

background image

18

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією 
за допомогою JBC (JukeBoxConnect)

1. Натискайте кнопку   на верхній панелі бездротової акустичної системи з док-станцією, доки 

на дисплеї не відобразиться піктограма 

 або

 

.

•  З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій послідовності: 

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР ВИМКненО) 

Індикатор змінює колір з білого на червоний і блимає.

2. Розмістіть ручку або подібний предмет із тонким кінцем у виїмці кнопки WPS/RESET на задній 

панелі й утримуйте більше 5 секунд. Індикатор блимне білим один раз. Зачекайте, доки 
індикатор блимне білим двічі, а потім відпустіть кнопку 

WPS/RESET.

•  Індикатор починає блимати червоним. Щойно пристрій отримає доступ до режиму 

налаштування мережі, індикатор перестає блимати та світиться постійно червоним.

3.

Щоб підключити бездротову акустичну систему з док-станцією до мережі, знайдіть і виберіть 

пункт "

Samsung W_Audio E670 XXXXXXX" у списку параметрів Wi-Fi на пристрої Wi-Fi.

Приклад: пристрій Samsung Galaxy

4.

Відкрийте веб-браузер на пристрої Wi-Fi і введіть 

"

http://192.168.1.1" у рядку адреси, щоб отримати доступ до 

веб-сторінки бездротової акустичної системи з док-станцією.

5.

У полі "Service Set ID (SSID)" (Ідентифікатор комплекту 

послуг) виберіть точку доступу (маршрутизатор або модем), 
до якої підключено пристрій. 

6.

Введіть пароль точки доступу в полі "WPA Passphrase

(

Парольна фраза WPA). Якщо потрібно налаштувати 

статичну ІР-адресу, виберіть розширені параметри. Введіть 
необхідну статичну ІР-адресу.

7.

Натисніть пункт <Apply> (Застосувати).  

Якщо на пристрої Wi-Fi відобразиться попередження, 
натисніть OK.

8.

Якщо з’єднання між бездротовою акустичною системою з 

док-станцією та вибраною точкою доступу встановлено, колір 
індикатора на акустичній системі змінюється на білий.
•  Підключення до бездротової акустичної системи з док-

станцією встановлено.

На зображенні вище наведено екран, який відображається після 
завершення процесу підключення до мережі. Після його появи 
можна використовувати режим AirPlay і технологію DLNA.

5

6

6

7