Пдключення бездротово акустично системи з док-станцю за допомогою WPS (PBC) Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 86 из 103

background image

17

UKR

  П

іДКЛЮЧ

ення

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією 
за допомогою WPS (PBC)

1. Натискайте кнопку   на верхній панелі бездротової 

акустичної системи з док-станцією, доки на дисплеї не 
відобразиться піктограма 

 або

 

.

•  З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в 

такій послідовності: 

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР 

ВИМКненО) 
Індикатор змінює колір з білого на червоний і блимає.

2. Розмістіть ручку або подібний предмет із тонким кінцем у 

виїмці кнопки 

WPS/RESET на задній панелі й утримуйте 

більше 1 секунди. Індикатор блимне білим один раз. Після 
цього відпустіть кнопку.
•  Індикатор починає блимати червоним.

3. Натисніть кнопку WPS/RESET на маршрутизаторі або модемі й утримуйте її протягом 90 

секунд.

4. Щойно підключення бездротової акустичної системи з док-станцією буде встановлено, 

індикатор 

 або 

 припинить блимати червоним і засвітиться білим.

•  Підключення до мережі встановлено.

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH