Пдключення бездротово акустично системи з док-станцю до бездротово мереж Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 85 из 103

background image

16

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією до 
бездротової мережі

У цьому розділі описано 4 способи підключення бездротової акустичної системи з док-станцією до 
бездротової мережі.

  

 

Деякі процедури, пов’язані з мережею, можуть відрізнятися від описаних залежно від технічних 
характеристик точки доступу та функцій, які підтримуються.

 

Для налаштування підключення маршрутизатора або модема до мережі див. посібник користувача 
маршрутизатора або модема.

 

Бездротова акустична система з док-станцією підтримує такі протоколи безпеки:

 

-

WEP Open

 

-

WPA-PSK TKIP

 

-

WPA2-PSK AES

 

Також можна підключити бездротову акустичну систему з док-станцією до незахищеної мережі, 
для якої не використовується пароль.

 

Якщо бездротовий маршрутизатор підтримує DHCP, для підключення бездротової акустичної 
системи з док-станцією до бездротової мережі можна скористатися протоколом DHCP або 
статичною IP-адресою.

 

Виберіть канал на бездротовому маршрутизаторі, що наразі не використовується. Якщо канал 
налаштовано на бездротовий маршрутизатор, який наразі використовується іншим пристроєм 
поруч, це може призвести до перешкод і збою мережного підключення.

 

Якщо вибрано "чистий" режим Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, а для типу шифрування 
на маршрутизаторі встановлено WEP абоTKIP, бездротова акустична система з док-станцією не 
підтримуватиме підключення відповідно до нових технічних умов сертифікації Wi-Fi.

 

Використання адаптера бездротової локальної мережі може викликати перешкоди залежно від 
умов його використання й інших факторів, як-от ефективність маршрутизатора, відстань, 
перешкоди, вплив інших радіопристроїв тощо.

 

WPS(PBC)/WPS(PIN) не працюють, якщо для протоколу безпеки вибрано параметр WEP.

 

Якщо не вдалося налаштувати мережу, натисніть і утримуйте кнопку

 WPS/RESET на задній 

панелі, доки індикатор 

 або 

 не блимне двічі. Зачекайте, доки червоний індикатор 

перестане блимати. Після цього вимкніть і знову ввімкніть продукт. Повторіть спробу.

Підключення до бездротової акустичної системи з док-
станцією пристрою Apple з операційною системою iOS 5.0 або 
вище (спільне використання даних)

Цей метод налаштування мережного підключення призначений для пристроїв Apple, що 

працюють під керуванням iOS 5.0 або пізнішої версії.

1. Підключіть пристрій Apple до мережі.

2. Виберіть 

 на бездротовій акустичній системі з док-станцією, а потім підключіть пристрій iPod/

iPhone/iPad до подвійної док-станції.

3. Розмістіть ручку або подібний предмет із тонким кінцем у виїмці кнопки WPS/RESETна задній 

панелі бездротової акустичної системи з док-станцією й утримуйте більше 1 секунди. Індикатор 

 блимне один раз. Відпустіть кнопку.

4. У спливаючому меню на дисплеї пристрою Apple виберіть <Allow> (Дозволити).

5. Змініть режим на  

. Індикатор блимне червоним, а потім світитиметься білим. Щойно 

підключення бездротової акустичної системи з док-станцією буде встановлено, індикатор 
припинить блимати червоним, а його колір зміниться на білий.
•  Підключення до мережі встановлено.