ПДКЛЮЧення ДО МеРеЖ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 84 из 103

background image

15

UKR

  П

іДКЛЮЧ

ення

ПіДКЛЮЧення ДО МеРеЖі

Бездротову акустичну систему з док-станцією можна підключити до мережного маршрутизатора одним із 
методів, які описано на наступних сторінках.

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією до 
дротової мережі

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

Послуга 

широкосмугового 

доступу до 

мережі

Послуга 

широкосмугового 

доступу до 

мережі

Маршрутизатор

Широкосмуговий 

модем

(із вбудованим 

маршрутизатором)

Широкосмуговий 

модем

або

Перш ніж підключити кабель локальної мережі, необхідно вимкнути живлення бездротової 
акустичної системи з док-станцією.

1. Вимкніть бездротову акустичну систему з док-станцією.

2. Підключіть бездротову акустичну систему з док-станцією до маршрутизатора за допомогою кабелю 

локальної мережі.

3. Увімкніть бездротову акустичну систему з док-станцією.

4. Натискайте кнопку   на верхній панелі бездротової акустичної системи з док-станцією, доки на дисплеї 

не відобразиться піктограма 

 або

 

.

• З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій послідовності: 

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР ВИМКненО)

5. Індикатор 

 або 

 засвітиться червоним. Щойно бездротову акустичну систему з док-станцією буде 

підключено до маршрутизатора, індикатор почне світитися білим.

  

 

Якщо ви підключали кабель локальної мережі до ввімкненої док-станції, вимкніть її та ввімкніть 
повторно.

 

Якщо встановити з’єднання з мережею не вдалося, від’єднайте кабель локальної мережі та 
підключіть його знову, а потім перезавантажте продукт.

 

Користувачам цифрової абонентської лінії хDSL для підключення до мережі необхідний 
маршрутизатор.