ПДКЛЮЧення АУДОПРИСТРОЮ зА ДОПОМОГОЮ ГнзДА AUX IN (ВХД AUX) Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 83 из 103

background image

14

ПіДКЛЮЧення АУДіОПРИСТРОЮ зА ДОПОМОГОЮ ГнізДА AUX IN 
(ВХіД AUX)

У цьому розділі пояснюється, як підключити док-станцію до аудіопристрою.
Цей пристрій оснащено одним аналоговим аудіогніздом для підключення аудіопристрою.

ГНІЗДО AUX IN (ВХІД AUX)

1. Підключіть гніздо навушників зовнішнього пристрою або аудіопристрою до гнізда AUXIN (ВХІД AUX) (аудіо) на 

задній панелі подвійної док-станції.

2. Торкайтеся кнопки  , доки індикатори функції не буде вимкнено.

Режим AUX активний, коли індикатор функції не світиться.

  

 

Перед переміщенням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть шнур живлення.

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

AUX IN

Earphones 

jack

Аудіокабель

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

зовнішній пристрій

Гніздо для 

навушників