пдключення Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 80 из 103

background image

11

UKR

  ПіДКЛЮЧення

підключення

УСТАнОВЛення ТОРОЇДАЛЬнОГО ФеРИТОВОГО ОСеРДя нА 
ШнУРі ЖИВЛення

Зробіть три витки шнура навколо осердя.

(Виток необхідно починати на відстані 5–10 см від 

рознімів.)

Закрийте фіксатор.

Потягніть фіксатор, щоб розімкнути його й 

відкрити осердя.