увмкнення живлення та Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 79 из 103

background image

10

увімкнення живлення та 

регулювання гучності

УВіМКнення/ВИМКнення ЖИВЛення

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

або

1. Щоб увімкнути цей пристрій, натисніть будь-яку кнопку на верхній панелі, коли пристрій перебуває в 

режимі очікування.
або
Натисніть кнопку 

POWER (ЖИВЛЕННЯ) на пульті дистанційного керування.

2. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку +# на верхній панелі пристрою й утримуйте її більше 3 секунд.

або
Знову натисніть кнопку 

POWER (ЖИВЛЕННЯ) на пульті дистанційного керування.

РеГУЛЮВАння ГУЧнОСТі

Для регулювання гучності використовуйте кнопки + та -. Індикатори функції засвічуються зліва направо, якщо 
збільшується гучність, і справа наліво, якщо вона зменшується. Індикатор продовжуватиме горіти, якщо ви 
збільшуєте рівень гучності, який уже встановлено на максимальне значення, або зменшуєте рівень гучності, 
установлений на мінімальне значення.

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

або

Натискайте кнопку 

+/– на правій стороні передньої панелі.

або
Натисніть кнопку 

VOL +/– (ГУЧНІСТЬ +/–) на пульті дистанційного керування.

  

 

Натискаючи кнопку VOL +/– (ГУЧНІСТЬ +/–), можна збільшувати чи зменшувати рівень гучності.

 

Можна також використовувати елементи регулювання гучності на пристроях, підключених за 
допомогою подвійної док-станції або Bluetooth. Зауважте, що можливість використання елементів 
регулювання гучності на пристроях, підключених за допомогою Bluetooth, може бути обмежена.