пульт дистанцйного керування Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 78 из 103

background image

9

UKR

  ПУЛЬТ ДИСТА

нційн

ОГО К

еРУВА

ння

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

пульт дистанційного керування

ОГЛяД ПУЛЬТА ДИСТАнційнОГО КеРУВАння

Установлення батареї в пульт дистанційного керування

1.

  Відкрийте кришку на пульті 

ДК, вставивши ніготь пальця 

в щілину між кришкою й 

корпусом пульта.  

Потім підніміть кришку та зніміть 

її.

2.

 

Установіть літієву батарею 3 Вт. 

Вставте батарею у відділення 

позитивним електродом (+) догори.

3.

 

Прикріпіть кришку до пульта ДК.  

Спершу вставте верхню частину, а 

потім опустіть кришку так, щоб вона 

вирівнялася з корпусом пульта, 

після чого втисніть кришку в корпус, 

притискаючи краї вниз.

Діапазон дії пульта ДК

Пульт ДК можна використовувати на відстані до 7 метрів (23 футів) у межах прямої видимості.  
Його можна спрямувати на відповідний датчик під горизонтальним кутом до 30°.

КНОПКА POWER 

(ЖИВЛЕННЯ) 

Увімкнення та вимкнення 

пристрою.

КНОПКА КЕРУВАННЯ

Пошук наступного або 

попереднього музичного файлу.

ГУЧНІСТЬ

Налаштування рівня гучності 

пристрою.

КНОПКА ВІДТВОРЕННЯ/

ПАУЗИ
Відтворення або призупинення 

музичного файлу.

КНОПКА ФУНКЦІЙ
Вибір функціонального режиму.

  

 

Будьте обережні, щоб не прищемити ніготь у виступі під час підняття кришки.  
Ви можете пошкодити ніготь.

КНОПКА MUTE  

(ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ)
Вимикає звук на пристрої.

Натисніть іще раз, щоб 

відновити гучність до 

попереднього рівня.

КНОПКА BASS (БАСИ)
Оптимізація звуку відповідно 

до власних уподобань.