КнОПКА ВДТВОРення/ПАУзИ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 77 из 103

background image

8

КнОПКА 
ВіДТВОРення/
ПАУзИ

Відтворення або призупинення музичного файлу.

КнОПКА ФУнКцій

Перемикає режим у такій послідовності:  

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР ВИМКненО)

КнОПКА 
зБіЛЬШення/
зМенШення 
ГУЧнОСТі

Контролює рівень гучності.

ДИСПЛей 
ФУнКцій

Якщо режим змінюється за допомогою кнопки функцій (F.), 
піктограма вибраного режиму відображатиметься на дисплеї 
функцій білим кольором.
Індикатор починає миготіти за ввімкнення живлення та перестає, 
коли пристрій увімкнений і готовий до відтворення.

5

DUAL DOCK 
(ПОДВійнА ДОК-
СТАнція)

Містить 5-контактний рознім для пристрою Samsung Galaxy або 
30-контактний рознім для пристрою Apple.

6

ПОРТ LAN

Здійсніть підключення до мережі за допомогою кабелю локальної 
мережі.

7

DC 14V

До цього гнізда слід підключати адаптер постійного струму 
пристрою.

8

КнОПКА WPS/
RESET

Використовується в операціях підключення пристрою до 
бездротових мереж.

9

ПОРТ USB

Слугує для підключення зовнішнього запам’ятовуючого пристрою 
USB, наприклад MP3-плеєра, для відтворення збережених на 
ньому файлів.

10

ГнізДО AUX IN  
(ВХіД AUX)

Слугує для підключення до аналогового виходу зовнішнього 
пристрою.

11

ONLY FOR SERVICE 
(ЛИШе ДЛя 
ОБСЛУГОВУВАння)

Призначене лише для обслуговування.

  

 

Після ввімкнення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4–5 секунд) перед 
початком відтворення звуку.

 

Щоб оновити програмне забезпечення продукту через USB-порт, необхідно скористатися 
запам’ятовуючим пристроєм USB.

  

 

Цей пристрій можна підключити до мобільних пристроїв із високим рівнем вихідного 
аудіосигналу. Якщо цей пристрій підключити до зовнішніх пристроїв із високим рівнем 
вихідного аудіосигналу, він може знизити потужність вихідного сигналу, щоб захистити 
підсилювач і динаміки.

 

Під час відключення шнура живлення від електричної розетки необхідно тримати його за 
штекер. Не тягніть за кабель.