початок роботи Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 75 из 103

background image

6

  

 

Зовнішній вигляд аксесуарів може дещо відрізнятися від зображених вище.

ПеРеД ОзнАйОМЛенняМ із ПОСіБнИКОМ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.

Піктограми, що використовуються в посібнику

Піктограма

Термін

Визначення

Увага!

Описується випадок, коли функція не працює або параметри 
можуть бути скасовані.

Примітка

Описуються підказки чи інструкції, які стосуються роботи певної 
функції.

інструкції з техніки безпеки й усунення несправностей

1)  Перш ніж почати використовувати продукт, ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки  

(див. стор. 3).

2)  У разі виникнення проблеми перегляньте розділ стосовно усунення несправностей  

(див. стор. 31).

Авторські права

© Samsung Electronics Co.,Ltd., 2012
Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього 
посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

початок роботи

КОМПЛеКТ ПОСТАВКИ

Перевірте наявність у комплекті поставки аксесуарів, зображених нижче.

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

Пульт дистанційного керування / 

Літієва батарея (3 Вт)

Адаптер постійного 

струму

Шнур живлення

Аудіокабель

(великий)
(для шнура живлення 
1 шт.)

Адаптер /  

захисна кришка

Феритове осердя

Кабель локальної 

мережі

Серветка з 

тканини

Посібник 

користувача