зАСТеРеЖення Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 73 из 103

background image

4

зАСТеРеЖення

Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашому домі відповідає вимогам щодо живлення, указаним на задній панелі 
пристрою. Установіть пристрій горизонтально на придатній для цього поверхні (наприклад, на стійких меблях) і забезпечте 
достатньо простору для належної вентиляції (70–100 мм).
Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі або на іншому обладнанні, яке 
може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від’єднайте штепсель 
від настінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від’єднайте штекер живлення від 
розетки.

Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним 
струмом під час грози. Під час блискавки перепади напруги можуть 
пошкодити пристрій.

Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, не 
розташовуйте його біля вази з водою), надмірного тепла 
(наприклад, камін) і обладнання, яке створює потужні магнітні чи 
електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть 
його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для 
промислового застосування. Його призначено виключно для 
особистого використання.
Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може 
стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування 
пристрою в зимовий період перед використанням зачекайте 
приблизно 2 години, щоб його температура зрівнялася з кімнатною.

Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, 
утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може 
призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.

Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні 
речовини, небезпечні для навколишнього середовища.
Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям.

3.9 inch

3.9 inch

2.7 inch

3.9 inch

Phones

99,1 мм

99,1 мм

68,6 мм

99,1 мм