Wireless Audio With Dock Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 70 из 103

background image

Wireless Audio With Dock 

(Бездротова акустична система з 

док-станцією)

посібник користувача

уявіть

 можливості

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії 
Samsung.

Щоб отримати більш повне обслуговування, 
зареєструйте продукт за адресою

www.samsung.com/register

DA-E670