осымша Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 67 из 103

background image

32

ТеХниКАЛЫҚ СиПАТТАР

үлгі аты

DA-E670

ЖАЛПЫ

Салмағы

4,2 кг

Өлшемдері  

(ені x қалыңдығы x биіктігі)

400 x 200 x 142 мм 

Жұмыс істеу температурасы +5°C~+35°C
Жұмыс істеу ылғалдылығы

10 % пен 75 % арасында

КүШеЙТКІШ

Номиналды шығыс қуаты

40 Вт/4 ОМ, THD = 10%, 1 кГц

Кіріс сезімталдығы/Кедергі

800мВ/56Kом

Сигнал/шу қатынасы 

(аналогтық кіріс)

65 dB

Тербелістер (1кГц)

65 dB

ЖиІЛІК 

ТАЛАПТАРЫ

Аналогтық кіріс

20Hz~20kHz(±3 dB)

Сандық кіріс/48кГц ИКМ

20Hz~20kHz(±3 dB)

ДОК 

СТАнция 

КӨРСеТ-

КІШТеРІ

iPad

5 В 2,0 A

iPod

5 В 1,0 A

Galaxy

5 В 1,0 A

USB

A түрі

USB 1.1

Тұрақты ток шығысы

500 мА

ЖеЛІ

Ethernet

100BASE - TX ұясы

Сымсыз LAN

Ішіне орнатылған

Қорғаныс

WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)

WPS(PBC/PIN)

Қолдау бар

*  Сигнал/шу қатынасы, бұрмалану, қашықтық және ең төменгі сезімталдық AES (Дыбыстық техника 

инженерлері қоғамы) нұсқаулары бойынша жүргізілген өлшемге негізделген.

* Номиналды техникалық сипаттар
- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.
- 10 Мбит/с тең немесе төмен желі жылдамдықтарына қолдау көрсетілмейді.
- Қуат көзі мен қуатты тұтыну туралы ақпаратты өнімдегі жапсырмадан қараңыз.

қосымша