БАДАРЛАмАЛЫ РАЛДЫ ЖААРТУ (ТеК USB РеЖим) Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 65 из 103

background image

30

  

 

Жаңарту қолданылып жатқанда қуатты ажыратпаңыз немесе USB флэш жадын алмаңыз. 

Аппараттық құралдар жаңартылғаннан кейін негізгі құрал автоматты түрде өшеді.

 

Бағдарламалық құрал жаңартылғанда орнатылған параметрлер қайтадан әдепкі (зауыттық) 

параметрлерге келтіріледі.   

Жаңартудан кейін оңай қалпына келтіру үшін параметрлерді жазып алуды ұсынамыз.

 

Микробағдарлама жаңартылмаса, USB дискісін FAT16 пішімінде пішімдеп, әрекетті қайталауды 

ұсынамыз.

 

Жаңарту мақсаттарында USB флэш жадын NTFS пішімінде пішімдемеңіз. Бұл файлдық жүйеге 

қолдау көрсетілмейді.

 

Өндірушіге қарай, USB құрылғысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

 

Бағдарламалық жасақтаманы жаңартпастан бұрын Wireless Audio with Dock жүйесін Интернеттен 

және барлық сыртқы құрылғылардан ажыратыңыз.

 

Осы USB порты арқылы басқа сыртқы құрылғыларды зарядтау мүмкін емес.

 

Веб-тораптағы жаңарту нұсқаулығын қараңыз.

БАҒДАРЛАмАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ЖАҢАРТУ (ТеК USB РеЖимІ)

1.  www.samsung.com торабына кіріңіз.
2.  Беттің жоғарғы оң жағындағы SUPPORT (ҚОЛДАУ) түймесін 

басыңыз.

3.  Іздеу өрісіне өнім моделінің нөмірін енгізіп, содан кейін Find Product 

(Өнімді табу) түймесін басыңыз.

4.  Downloads (Жүктеулер) тақырыбының астында, беттің ортасындағы 

Get downloads (Жүктеулерді алу) түймесін басыңыз.

5.  Беттің ортасындағы Firmware (микробағдарлама) түймесін 

басыңыз.

6.  Жаңарту файлының ziP файлы белгішесін нұқыңыз.
7.  Қалқымалы терезе пайда болған бойдан, Ok түймешігін басып, 

жаңарту файлын жүктеп, компьютерге сақтау үшін жалғастырыңыз.

8.  Жүктелген .zip файлын компьютердің белгілі бір қалтасына 

шығарыңыз.

9.  Қалтадағы барлық файлдарды USB флэш құрылғысының түбірлік 

каталогына көшіріңіз.
•  Жаңарту бір уақытта тек бір файлдар жиынына рұқсат етеді.

10. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде   белгішесі пайда 

болғанша қайта-қайта басыңыз. USB флэш-жадын құрылғының артқы панеліндегі USB портына 
жалғаңыз.

11. Бағдарламалық құралды жаңарту барысында ЖД жыпылықтайды. Микробағдарлама 

жаңартылғаннан кейін өнім автоматты түрде өшеді.
•  Жаңартылатын функцияларға байланысты бұл ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. (Ең көбі 10 минут)
•  Өнімді қайта қосыңыз.

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH