USB РеЖимн ПАЙДАЛАнУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 61 из 103

background image

26

USB РеЖимІн ПАЙДАЛАнУ

1. USB құрылғысын құрылғының артындағы USB портына жалғаңыз.
2. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде   

белгішесі пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.

Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді: 

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі)

Функция дисплейінде таңдалған режим көрсетіледі.

USB құрылғысын қоспас бұрын

Үйлесімділікті тексеру үшін төмендегі тізімді оқыңыз.
•  Өнім USB жад құралының арнайы түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
•  FAT16 және FAT32 файл жүйелеріне қолдау бар.

 - NTFS файлдық жүйесіне қолдау жоқ.

•  USB құрылғысын өнімнің USB портына тікелей жалғаңыз. 

Əйтпесе, USB сәйкестік ақаулығы туындауы мүмкін.

•  Мультикарта құралы арқылы өнімді бірнеше сақтау 

құрылғыларына жалғамаңыз.  Ол дұрыс жұмыс істемеуі 

мүмкін.

•  Сандық камера PTP протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
•  USB құрылғысы оқылып жатқанда оны шығарып алмаңыз.
•  Коммерциялық веб-тораптың DRM-қорғалған музыка 

файлдары (MP3, WMA) ойнатылмайды.

•  Сыртқы қатты дискілерге қолдау көрсетілмейді.
•  Үйлесімділік тізімі

Пішім

музыка

музыка

MP3

WMA

Файл кеңейтімі

.MP3

.WMA

Бит жылдамдығы

80~320 

Кбит/с

56~128 

Кбит/с

нұсқа

-

V8

Дискретизация 

жиілігі

44,1 кГц

44,1 кГц

Қайта зарядтау үшін мобильді құрылғыны бір уақытта USB портына және док станциясына 

жалғамаңыз.

DOCK

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH