BLUETOOTH РеЖимн ПАЙДАЛАнУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 60 из 103

background image

25

kAz

  ОЙнА

ТУ

BLUETOOTH РеЖимІн ПАЙДАЛАнУ

 түймесін басып,   режимін таңдап, Bluetooth құрылғысын Wireless Audio with Dock 

жүйесіне қосыңыз. (22-бетті қараңыз)

Wireless Audio with Dock жүйесі Bluetooth режимінде кезде Bluetooth құрылғысын қосу 
үшін құрылғының Bluetooth тізімінен Wireless Audio with Dock жүйесін іздеңіз. Wireless 
Audio with Dock жүйесін таңдаңыз да, қосылыңыз. Wireless Audio with Dock жүйесін 
қосқаннан кейін қалаған музыканы таңдап, ойнатыңыз.
Музыка Wireless Audio with Dock жүйесінің динамиктері арқылы ойнатылады.

  

 

Bluetooth режимі арқылы қосылған құрылғыны басқа құрылғыға өзгерту керек болса, бар 

құрылғыны ажыратыңыз және пайдаланғыңыз келетін басқа құрылғыны қосып көріңіз.

 

Қолданыстағы мобильді құрылғы мен бағдарламаға байланысты, Bluetooth байланысы 

кезінде Play/Pause/Next/Back (Ойнату/Кідірту/Келесі/Артқа) операциялары орындалмауы 

мүмкін.

 

Wireless Audio with Dock жүйесі AUX кірісінен ойнатқан жағдайда, Wireless Audio with Dock 

жүйесімен жұпталған Bluetooth құрылғысы жұмыс істеп тұрғанда тұтығып қалуға себеп 

болуы мүмкін.

Bluetooth құрылғысын Wireless Audio with Dock жүйесінен ажырату

Wireless Audio with Dock жүйесінен Bluetooth арқылы жұптаудан бас тартуға болады. 
Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
•  Wireless Audio with Dock ажыратылады.

Bluetooth құрылғысын Wireless Audio with Dock жүйесінен 

ажырату

 режимінен басқа режимге ауысу үшін Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы 

панеліндегі   түймесін басыңыз немесе Wireless Audio with Dock жүйесін өшіру үшін қашықтан 
басқару құралындағы «Қуат» түймесін басыңыз.
•  Ағымдағы қосылған құрылғы ажыратылады.

  

 

Bluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы 

ауқымнан тыс болса, қосылым автоматты түрде қиылады. Осы ауқым ішінде болғанда 

да, дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы төмендеуі 

мүмкін.

 

Bluetooth құрылғысы тиімді ауқымнан тыс болса, Bluetooth құрылғысымен жұптауды 

қалпына келтіру үшін қайта іске қоса аласыз.

DOCK