BLUETOOTH Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 55 из 103

background image

20

BLUETOOTH

Wireless Audio with Dock жүйесін Bluetooth құрылғыларына жалғап, жоғары сапалы стерео дыбысы 
бар музыканы сымсыз тыңдауға болады!

Bluetooth дегеніміз не?

Bluetooth технологиясы Bluetooth үйлесімді құрылғыларға қысқа қашықтықтық сымсыз 
байланысты пайдаланып бір бірімен оңай өзара байланысуға мүмкіндік береді.
•  Bluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданысқа байланысты шуды немесе дұрыс жұмыс 

істемеуді тудыруы мүмкін:
 - Егер дене бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Wireless Audio with Dock жүйесінің 

қабылдау/тасымалдау жүйесімен байланыста болса.

 - Қабырға, бұрыш немесе кеңсе бөлгіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік 

өзгеріске байланысты болады.

 - Медициналық құралды, микротолқынды пештерді және сымсыз жергілікті желілерді қоса 

бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әсері тиеді.

•  Жұптастырған кезде Wireless Audio with Dock жүйесін және Bluetooth құрылғысын бір-біріне 

жақын ұстаңыз.

•  Wireless Audio with Dock жүйесі мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық алыстаған 

сайын сапа нашарлайды. Егер қашықтық Bluetooth жұмыс ауқымынан асса, қосылым 

жоғалады.

•  Нашар қабылдау сезімталдығы аймақтарында Bluetooth қосылымы дұрыс жұмыс істемеуі 

мүмкін.

•  Bluetooth байланысы тек Bluetooth құрылғысы құрылғыға жақын болған кезде жұмыс істейді. 

Bluetooth құрылғысы ауқымнан тыс шықса, байланыс автоматты түрде өшеді. Осы ауқым 

ішінде болғанда да, дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілерден 

төмендеуі мүмкін.

•  Бұл сымсыз құрылғы жұмыс істеу кезінде электрлік кедергілерді тудыруы мүмкін.

  

 

Bluetooth құрылғысын Wireless Audio with Dock жүйесіне жалғағанда PIN кодын (құпия 

сөзді) енгізу сұралуы мүмкін. PIN код енгізу терезесі шыққанда <0000> санын енгізіңіз.

 

Wireless Audio with Dock жүйесі SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.

 

AVRCP функциясын қолдамайды.

 

Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.

 

Тек HF (Бос қол) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыла алмайсыз.

 

Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын жұптауға болады.

 

Wireless Audio with Dock жүйесін өшірген соң және жұптасу ажыратылғанда жұптасу 

автоматты түрде қалпына келтірілмейді. Қайта қосылу үшін құрылғыны қайтадан 

жұптау қажет.

 

Wireless Audio with Dock жүйесі келесі жағдайларда іздемеуі немесе дұрыс қосылмауы 

мүмкін:

 -

Wireless Audio with Dock жүйесінің айналасында күшті электр өрісі болса.

 -

Бірнеше Bluetooth құрылғысы Wireless Audio with Dock жүйесімен бір уақытта 

жұпталса.

 -

Bluetooth құрылғысы кенеттен өшсе немесе дұрыс жұмыс істемесе.

 -

Микротолқынды пештер, сымсыз жергілікті желі адаптерлері, люминесценттік 

жарықтар және газ плиталары сияқты құрылғылар Bluetooth құрылғысы сияқты 

бірдей жиілік диапазонын пайдаланатынын ескеріңіз, ол электр кедергісін тудыруы 

мүмкін.