ЖеЛГе ОСЫЛУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 50 из 103

background image

15

k

A

z

  Б

АЙЛА

н

ЫС
ТАР

ЖеЛІГе ҚОСЫЛУ

Wireless Audio with Dock жүйесін келесі бірнеше бетте көрсетілген әдістердің бірін пайдаланып желілік 
маршрутизаторға жалғауға болады.

Wireless Audio with Dock жүйесін сымды желіге қосу

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

Кең жолақты 

байланыс 

қызметі

Кең жолақты 

байланыс 

қызметі

маршрутизатор

Кең жолақты байланыс 

модемі

(біріктірілген 

маршрутизаторы бар)

Кең жолақты 

байланыс 

модемі

немесе

Жергілікті желі кабелін жалғамай тұрып, Wireless Audio with Dock жүйесінің қуатын өшіріңіз.

1. Wireless Audio with Dock жүйесін өшіріңіз.
2. Жергілікті желі кабелін пайдаланып Wireless Audio with Dock жүйесін маршрутизаторға жалғаңыз.
3. Wireless Audio with Dock жүйесін қосыңыз.
4. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде 

 немесе 

 белгішесі 

пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.
•  Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді: 

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі)

5. 

 немесе 

 көрсеткіш шамдары қызыл түспен жанады және Wireless Audio with Dock 

маршрутизаторға қосылғаннан кейін жыпылықтаусыз ақ түске өзгереді.

  

 

Өнім қосулы кезде жергілікті желі кабелін жалғасаңыз, өнімді өшіріңіз де, қайтадан қосыңыз.

 

Желіге қосылу орындалмаса, жергілікті желі кабелін суырып, оны қайта қосыңыз да, өнімді 

қайта іске қосыңыз.

 

xDSL пайдаланушылары желіге қосылу үшін маршрутизаторды қолдануы қажет.