РЫЛЫнЫ ОС DUAL DOCK ЖЙеСне ОСУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 48 из 103

background image

13

kAz

  Б

АЙЛАнЫС

ТАР

ҚҰРЫЛҒЫнЫ ҚОС DUAL DOCK ЖүЙеСІне ҚОСУ

Құрылғыны қос док станцияға жалғау әдісі.

1. DUAL DOCK (ҚОСАРЛЫ ҚОнДЫРмА) бөлімі өнімнің арт жағында орналасқан. 

Ашу үшін, оны жай басыңыз.

2. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде   белгішесі пайда 

болғанша қайта-қайта басыңыз.

Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді: 

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі)

Функция дисплейінде таңдалған режим көрсетіледі.

3. Samsung Galaxy құрылғыңыз болса, қос док станциясына жалғау үшін құрылғыны бес істікті 

(шағынырақ) қосқышқа жалғаңыз. Apple құрылғыңыз болса, құрылғыны қос док станциядағы отыз істікті 
(үлкенірек) қосқышқа жалғаңыз.

4. Құрылғының қос док станциядан сырғып кетуін немесе құлап кетуін болдырмау үшін құрылғы тірегін 

көрсетілгендей жоғары көтеріңіз.

  

 

Dual Dock жүйесіне қоспастан бұрын, Samsung Galaxy құрылғыңызды қосыңыз.

 

Бұл құрылғы бір уақытта Samsung Galaxy құрылғысын және Apple құрылғысын док станцияға 

орнатуды қолдамайды.

 

Док станция режимін қоспай тұрып Samsung Galaxy құрылғысын және Apple құрылғысын 

Docking Audio док станциясына жалғаңыз. (23-бетті қараңыз)

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

PUS

H

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

PUS

H

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

PUS

H

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

WPS/

RESE

T

AUX IN

ONL

Y FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

PUS

H

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH