байланыстар Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 46 из 103

background image

11

kAz

  Б

АЙЛАнЫС

ТАР

байланыстар

ҚУАТ СЫмЫнДА ТОРОиДТЫ ФеРРиТТІ ОРнАТУ

Қуат сымын өзекте үш рет айналдырыңыз.

(Штепсельдік ұштан 5-10 см әрі орауды бастаңыз)

Фиксаторды қайта жабыңыз.

Көтеріп фиксаторды босатыңыз және өзекті 

ашыңыз.