ммкндктер Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 37 из 103

background image

2

мүмкіндіктері

AllShare ойнату

Құрылғыларда (мысалы, компьютер, смартфон немесе NAS) сақталған музыканы Wireless Audio with Dock 

жүйесінің көмегімен желі қосылымы арқылы ойнатыңыз.

AirPlay

Apple құрылғыларында сақталған музыканы Wireless Audio with Dock жүйесінде ойнатыңыз.

Dual Docking Audio динамиктер жүйесі

Жүйенің қос док станциясын пайдаланып, Samsung Galaxy құрылғысын немесе Apple құрылғысын 

бекітіңіз, зарядтаңыз, содан кейін жүйенің ендірілген динамиктері арқылы ойнатыңыз.

USB Host қолдауы

Wireless Audio with Dock жүйесінің USB HOST функциясы арқылы MP3 ойнатқыштар, USB флеш-жады, 

т.б. сияқты сыртқы USB жад құрылғыларын жалғап, музыка файлдарын ойнатуға болады.

Bluetooth функциясы

Bluetooth құрылғысын Wireless Audio with Dock жүйесіне жалғап, құрылғыдан жоғары сапалы стерео 

дыбысы бар музыканы ешбір сымсыз тыңдаңыз!

aptX

®

aptX сымсыз байланыс арқылы сымды дыбыс сапасын қамтамасыз ете отырып жоғары сапалы Bluetooth 

стерео дыбысын тыңдауға мүмкіндік береді.

Лицензия

AirPlay, AirPlay логотипі, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle және iPod touch — Apple Inc. 

корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері. iPad — Apple lnc. 

корпорациясының сауда белгісі.