додаток Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 101 из 103

background image

32

ТеХніЧні ХАРАКТеРИСТИКИ

назва моделі DA-E670

зАГАЛЬнА 

інФОРМАція

Вага

4,2 кг

Розміри (Ш х Д х В)

400 x 200 x 142 мм 

Робочий діапазон температур +5°C~+35°C
Робочий діапазон вологості

від 10% до 75%

ПіДСИЛЮВАЧ

Номінальна вихідна 

потужність

40 Вт/4 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 10%, 1 

кГц

Вхідна чутливість/опір

800 мВ/56 кОм

Співвідношення сигнал/шум 

(аналоговий вхід)

65 дБ

Розділення (1 кГц)

65 дБ

ЧАСТОТні 

ХАРАКТеР-

ИСТИКИ

Аналоговий вхід

20Hz~20kHz(±3 dB)

Цифровий вхід/48 кГц PCM 20Hz~20kHz(±3 dB)

нОМінАЛЬні 

ХАРАКТеР-

ИСТИКИ В 

ДОК-РеЖИМі

iPad

5 В 2,0 A

iPod

5 В 1,0 A

Galaxy

5 В 1,0 A

USB

Тип А

USB 1.1

Вихід ПС

500 мА

МеРеЖА

Ethernet

Порт 100BASE-TX

Модуль бездротової мережі Вбудовано

Безпека

WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)

WPS(PBC/PIN)

Підтримується

*  Відомості про співвідношення сигнал-шум, викривлення, розділення та використовувану чутливість 

базуються на вимірах за допомогою нормативів AES (Товариства інженерів звукової техніки).

* Номінальні технічні характеристики
-  Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає за собою право змінювати технічні характеристики без 

попередження.

- Значення маси та розмірів приблизні.
- Швидкість мережі, що дорівнює 10 мбіт/с або менше, не підтримується.
-  Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на продукті.

додаток