додаток Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 57 из 58

background image

1

ТеХніЧні ХАРАКТеРИСТИКИ

зАГАЛЬнА

інфОРМАція

Енергоспоживання в режимі очікування 0,75  Вт

Енергоспоживання Головний пристрій

45  Вт

Вага

Головний пристрій

2,3 кг

Розміри (Ш х В х Д) Головний пристрій

957 x 91.9 x 44.9 мм 

Робочий діапазон температур

+5 °C до +35 °C

Робочий діапазон вологості

від 10% до 75%

ПіДСИЛюВАЧ

Номінальна

вихідна потужність Головний пристрій

60 Вт/канал, 4 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 

10%, 1 кГц

Вхідна чутливість/опір

900 мВ/20 кОм

Співвідношення сигнал/шум

(аналоговий вхід)

70 дБ 

Розділення (1 кГц)

70 дБ

ЧАСТОТнА

ХАРАКТеРИСТИКА

Аналоговий вхід

80 Гц–20 кГц (±3 дБ)

Цифровий вхід/48 кГц PCM

80 Гц–20 кГц (±3 дБ)

*  Співвідношення сигнал/шум, викривлення, розділення й ефективна чутливість базуються на вимірах за 

допомогою нормативів AES (Товариства інженерів звукової техніки).

*: Номінальні технічні характеристики
- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
-  Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на 

продукті.

додаток