усунення несправностей Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 56 из 58

background image

1

UKR

  УСУ
нення

не
СПРАВ

н

ОСТ

еЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче 
відомостями.

Проблема

Перевірка

Спосіб усунення

Пристрій не вмикається.

• Чи підключено кабель 

живлення до електричної 
розетки?

• Підключіть кабель 

живлення до електричної 
розетки.

Під час натискання кнопки
функція не працює.

• Чи немає в повітрі 

статичної електрики?

• Відключіть кабель 

живлення та підключіть 
його знову.

звук не відтворюється.

• Чи правильно підключено 

пристрій до телевізора?

• Чи вимкнено звук за 

допомогою відповідної 
функції?

• Чи налаштовано гучність 

на мінімум?

• Підключіть його належним 

чином.

• Натисніть відповідну 

кнопку, щоб вимкнути 
функцію.

• Налаштуйте гучність.

якщо функцію ввімкнено, на
екрані телевізора не
відображається зображення.

• Чи правильно підключено 

телевізор?

• Підключіть його належним 

чином.

Пульт дистанційного керування
не працює.

• Чи не розряджені батареї?
• Чи не завелика відстань 

між пультом дистанційного 
керування та головним 
пристроєм?

• Вставте нові батареї.
• Спробуйте скористатися 

пультом дистанційного 
керування на коротшій 
відстані.

не відтворюється звук із
лівого/правого каналів.

• Чи правильно підключені 

правий/лівий аудіокабелі 
телевізора?

• Перевірте лівий/правий 

канали та підключіть кабелі 
належним чином.

усунення несправностей