використання звукового режиму Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 54 из 58

background image

15

UKR

  ф

У

н

К

ці

Ї

використання звукового режиму.

Можна вибрати сім різних режимів звуку (МУЗИКА, НОВИНИ, ТЕАТР, КІНО, 

СПОРТ, ІГРИ та PASS (оригінальний звук) залежно від вмісту для 

прослуховування.
Щоб вибрати необхідний режим звукового поля, натисніть 

SOUND MODE на 

пульті дистанційного керування 

SOUND

MODE

,

SOUND

MODE

 або кілька разів торкніться 

SOUND MODE (

SOUND

MODE

)

 на передній панелі.

Виберіть 

PASS якщо бажаєте насолодитись оригінальним звучанням.

  

Рекомендується вибирати звуковий режим відповідно до вмісту 

та власного смаку.
Якщо ввімкнути звуковий режим (окрім PASS), функцію 
глибокого тривимірного звуку буде автоматично ВИМКНЕНО.

використання функцій телевізора

1. Натисніть кнопку TV POWER на пульті дистанційного керування пристрою.
2. Натисніть кнопку TV INFO на пульті дистанційного керування, щоб 

відобразити інформацію про телеканал.

3. Натисніть кнопку TV CH на пульті дистанційного керування, щоб вибрати канал.

  

Пульт дистанційного керування можна використовувати лише з 
телевізорами SAMSUNG.

використання функції АвтомАтичноГо 

міЖСиСтемноГо зв’язкУ

Crystal Surround Air Track вмикається автоматично, якщо ввімкнути живлення 

телевізора чи будь-якого іншого пристрою, до якого за допомогою оптичного 

кабелю підключено систему Air Track.

Натисніть кнопку 

AUTO POWER на пульті дистанційного керування пристрою.

Натискаючи кнопку 

AUTO POWER можна почергово вмикати й вимикати 

функцію автоматичного міжсистемного зв’язку.

Кнопка АВТОМАТИЧнОГО

МіЖСИСТеМнОГО зВ’язКУ

Дисплей

УВіМК.

POWER LINK ON

ВИМК.

POWER LINK OFF

  

Якщо телевізор або будь-який інший пристрій, до якого за 

допомогою оптичного кабелю підключено акустичну систему Air 

Track, вимкнути, то акустична система вимикається через 20 
хвилин (якщо цифровий вхід не задіяний).

використання функції СинХронізАції звУкУ 

та відео

Коли акустичну систему Air Track підключено до цифрового телевізора, передача 

зображення може відставати від звуку. У цьому випадку необхідно налаштувати 

затримку звуку, щоб синхронізувати його з відеосигналом.
Натисніть кнопку 

AV SYNC +/–. на пульті ДК пристрою.

За допомогою кнопок "+" та "-" час затримки звуку можна встановлювати в 

діапазоні 0–300 мс.

використання функції зАтемнення

Ця функція дає змогу налаштувати яскравість дисплея.
Натисніть кнопку 

DIMMER на пульті дистанційного керування пристрою.

З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій 
послідовності: DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC