ПДКЛюЧення АКУСТИЧнО СИСТеМИ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 51 из 58

background image

1

ПіДКЛюЧення АКУСТИЧнОЇ СИСТеМИ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

У цьому розділі описуються цифровий і аналоговий способи підключення пристрою до телевізора.
Пристрій обладнано двома оптичними цифровими гніздами й одним аналоговим аудіогніздом для 
підключення телевізора.

АУдіовХід
Підключіть гніздо AUDIO IN (Аудіовхід) на головному пристрої до гнізда AUDIO OUT (Аудіовихід) 
телевізора.
Не переплутайте розніми за кольорами.

або,

ГніздА OPTICAL DIGITAL IN 1, 2
З’єднайте відповідним кабелем цифровий вхід на головному пристрої з рознімом OPTICAL OUT 
(Оптичний вихід) телевізора чи вихідного пристрою.

  

Не під’єднуйте шнур живлення пристрою чи телевізора до настінної розетки, доки не буде 
встановлено з’єднання між усіма компонентами.
Перед пересуванням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть кабель 
живлення.
Якщо вибрано режим 'ANALOG' без підключення аудіокабелю, пристрій автоматично 
вимикається через 20 хвилин. 
Якщо телевізор або будь-який інший пристрій, до якого за допомогою оптичного 
кабелю підключено акустичну систему Air Track, вимкнути, то акустична система 
вимикається через 20 хвилин (якщо цифровий вхід не задіяний). (Якщо протягом 20 
хвилин вхідний сигнал від розніму DIGITAL AUDIO IN (Цифровий аудіовихід) відсутній, 
акустична система Air Track вимикається.)

ONLY FOR UPDATE

DIGITAL

OPTICAL

AUDIO IN 2

DIGITAL

AUDIO IN 1 

AUDIO IN

AUDIO 

OUT

L

R

OPTICAL 

OUT

Red

White

DIGITAL AUDIO IN 1,2

А

УДІОКАБЕЛЬ

або

Оптичний кабель

BD/DVD-програвач/

декодер каналів

кабельного

телебачення/ігрова

консоль

або