пульт дистанцйного керування Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 49 из 58

background image

10

пульт дистанційного керування

ОГЛяД ПУЛЬТА ДИСТАнціЙнОГО КеРУВАння

  

Пульт дистанційного керування можна використовувати лише з телевізорами SAMSUNG.
Деякими моделями телевізорів неможливо керувати за допомогою цього пульта дистанційного 
керування. Якщо пульт ДК не діє, керування можна здійснювати за допомогою пульта ДК 
відповідного телевізора.

встановлення батарей у пульт дистанційного керування

1.

 

Підніміть догори кришку 

на задній панелі пульта 

дистанційного керування, як 

показано на малюнку.

2.

 

Установіть дві батареї розміром AAA. 
Переконайтеся, що полюси батареї "+" і "–" 

збігаються з малюнком усередині відділення для 

батарей.

3.

 

Установіть кришку батареї на 
місце. За умов звичайного 

використання телевізора 

батареї працюватимуть 

приблизно один рік.

діапазон дії пульта дистанційного керування

Пульт ДК можна використовувати на відстані до 23 футів (7 метрів) у межах прямої видимості. Його можна 

спрямувати на відповідний датчик під горизонтальним кутом до 30°.

кнопкА Живлення
Увімкнення та вимкнення акустичної 

системи Crystal Surround Air Track.

ГУчніСть
Налаштування рівня гучності 

пристрою.
MUTE
Вимкнення звуку пристрою. 

Натисніть ще раз, щоб 

увімкнути звук із попереднім 

рівнем гучності.

AV SYNC
Синхронізація відео- й 

аудіосигналу за умови 

підключення до цифрового 

телевізора.

кнопкА Живлення телевізорА

Увімкнення та вимкнення телевізора 

Samsung.

AUTO POWER
Синхронізація акустичної 

системи Air Track із пристроєм, 

підключеним за допомогою 

оптичного розніму. Під час 

увімкнення телевізора пристрій 

вмикається автоматично.

SOUND MODE
Вибір звукового режиму. 

(МУЗИКА, НОВИНИ, ТЕАТР, 

КІНО, СПОРТ, ІГРИ та PASS 

(оригінальний звук).

перемикач каналів
Перемикання доступних 

телевізійних каналів. 

INPUT SELECT
Вибір цифрового (оптичного) 

й аудіовходу.

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

DIMMER, DRC
Налаштування яскравості дисплея.
Цю функцію можна 

використовувати, щоб 

насолоджуватися звуком Dolby 

Digital під час перегляду фільмів 

уночі з невеликою гучністю 

(стандартне, максимальне та 

мінімальне значення).

SMART VOLUME
Ця функція дає змогу 

регулювати й стабілізувати 

рівень гучності, щоб уникнути 

його різкої зміни.

3D SOUND
Функція тривимірного звуку 

додає звуку неймовірної 

глибини та об’ємності.

TV INFO
Використовуйте цю кнопку, щоб 

переглядати інформацію про 

певний канал телебачення.