опис Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 47 из 58

background image

опис

ПеРеДня ПАнеЛЬ

ДИСПЛеЙ

Відображення поточного режиму.

РеЖИМ ВХОДУ

Вибір оптичного й аудіовходу.

РеЖИМ зВУКУ

Вибір звукового режиму.
(МУЗИКА, НОВИНИ, ТЕАТР, КІНО, СПОРТ, ІГРИ та PASS 

(оригінальний звук).

зБіЛЬШення/

зМенШення

ГУЧнОСТі

Контроль рівня гучності.

КнОПКА

ЖИВЛення

Увімкнення та вимкнення акустичної системи Crystal Surround Air 

Track.

  

Після ввімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4-5 
секунд) перед початком відтворення звуку.

5

3

1