початок роботи Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 46 из 58

background image

UKR

  ПОЧАТОК РОБОТИ

ПеРеД ОзнАЙОМЛенняМ із ПОСіБнИКОМ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.

Піктограми, що використовуються в посібнику

Піктограма

Термін

Визначення

застереження

Описується випадок, коли функція не працює або параметри 
можуть бути скасовані.

Примітка

Описуються підказки чи інструкції, які надають довідкову 
інформацію про роботу кожної функції.

Про використання посібника користувача

Перед використанням цього продукту ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки (див. стор. 4)
У разі виникнення проблеми перегляньте розділ стосовно усунення несправностей (див. стор.17)

Авторські права

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього 
посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

1)
2)

початок роботи