змст Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 45 из 58

background image

зміст

оСобливоСті  

2

2

Особливості

2

Ліцензія

3

Комплект поставки

інформАція щодо безпечноГо 

викориСтАння 

4

4

Попередженя стосовно безпеки
експлуатаціЇ

5

Застереження

почАток роботи 

7

7

Перед ознайомленям із посібником
користувача

опиС 

8

8

Передня панель

9

Задня панель

пУльт диСтАнційноГо 

керУвАння 

10

10  Огляд пульта дистанційного керування

підключення 

11

11  Встановленя настінного кріпленя
12 Підключення акустичної системи Crystal

Surround Air Track

13 Розміщення феритового осердя на

аудіокабелі

УСУнення неСпрАвноСтей 

17

17  Усунення несправностей

додАток 

18

18  Технічні характеристики

фУнкції 

14

14  Основні функції
14  Додаткові функції
16  Оновленя програмного забезпеченя