Осы нмдег батареяларды дрыс тастау Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 39 из 58

background image

Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау

(Батареяларды қайтарудың жекелеген жүйелерін қолдайтын Еуропа Одағы мен басқа Еуропа  

елдеріне қатысты.)
Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі 

аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Hg, Cd немесе Pb 

химиялық элементтердің белгілері көрсетілсе, батареяда сынап, кадмий және қорғасын деңгейлері 

2006/66 ЕО стандарттарының бақылау деңгейлерінен жоғары екенін білдіреді. Егер батареялар  

дұрыс тасталмаса, олардың ішіндегі заттар адамға және қоршаған ортаға зақым келтіруі мүмкін.
Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін,  

батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта 

өңдеңіз.

Өнімді тиісті түрде тастау (Электр және электрондық жабдықтардың 

қалдықтары)

(Бөлек жинау жүйелерін қолдайтын Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдеріне қатысты)
Өнімдегі, қосымша жабдықтардағы немесе әдебиеттегі осы белгі өнімді және оның электрондық қосымша 

жабдықтарының (яғни зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін үйдің  

қалдықтарымен бірге тасталмауы керектігін білдіреді. Қалдықтардың бақылаусыз тасталуынан 

туындайтын қоршаған орта зақымы мен адам жарақатынан қорғау мақсатында осы бұйымдарды өзге 

қалдықтардан бөлек ұстап, материалдық ресурстардың қайта пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін, 

оларды қайта өңдеуге жіберіңіз.
Жеке тұлғалар өнімді қоршаған ортаға зақым келтірмей жою туралы толық ақпарат алу үшін және  

кімге, қайда хабарласуы қажеттігін білу үшін, өнім сатушысына немесе жергілікті билік органына 

хабарласуы тиіс.
Заңды тұлғалар сатушысына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарын тексергені жөн. 

Осы өнім мен оның электрондық қосымша жабдықтары тасталатын өзге коммерциялық қалдықтармен 

араласпауы қажет.

ΑΒ57

AreaАумақ Хабарласу орталығы 

Веб-торап

CIS

Russia

8-800-555-55-55

www.samsung.com

Georgia

8-800-555-555

-

Armenia

0-800-05-555

-

Azerbaijan

088-55-55-555

-

Kazakhstan

8-10-800-500-55-500 

(GSM: 7799)

www.samsung.com

Uzbekistan

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

AreaАумақ Хабарласу орталығы 

Веб-торап

Kyrgyzstan

00-800-500-55-500

www.samsung.com

Tadjikistan

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

Ukraine

0-800-502-000

www.samsung.ua

www.samsung.com/

ua_ru

Belarus

810-800-500-55-500

-

Moldova

00-800-500-55-500

-

SAMSUNG КОмПАнияСЫмен ДүниежүзІ БОЙЫнША 

хабарласыңыз
Samsung өнімдеріне қатысты кез келген сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз 

болса, SAMSUNG тұтынушыны қолдау орталығына хабарласыңыз.