ааулытарды жою Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 37 из 58

background image

1

KAZ

  АҚА
УЛЫҚТ

АР

ДЫ
 ж

О

ю

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз:

Белгі

Тексеру

жөндеу

Құрал қосылмайды.

• Қуат сымы розеткаға 

қосылған ба?

• Қуат сымын розеткаға 

қосыңыз.

Түйме басылған кезде 

функция жүзеге аспайды

• Ауа ағымында статикалық 

электр заряды бар ма?

• Қуатты өшіріп қайтадан 

қосып көріңіз.

Дыбыс шықпайды.

• Құрал теледидарыңызға 

дұрыс жалғанған ба?

• Дыбысты өшіру 

функциясы қосулы емес 

пе?

• Дыбыс ең төменгі 

деңгейге қосылмаған ба?

• Дұрыс байланыстырыңыз.
• Mute («Дыбысты өшіру») 

функциясынан бас тарту 

үшін, түймені қайтадан 

басыңыз.

• Дыбыс деңгейін реттеңіз.

функция таңдалған кезде 

теледидарда сурет 

шықпайды.

• Антенна тиісті түрде 

қосылған ба?

• Дұрыс байланыстырыңыз.

Қашықтан басқару құралы 

жұмыс істемейді.

• Батареялардың заряды 

бітті ме?

• Қашықтан басқару құралы 

мен негі¬Щ¬Фі құрылғы 

арасындағы қашықтық 

тым алшақ емес пе?

• Жаңа батареяға 

ауыстырыңыз.

• Жақынырақ қашықтықтан 

қолданып көріңі¬Щ.

Сол/оң жақ арналарының 

дауысы шықпайды.

• Теледидардың сол/оң жақ 

дыбыс шығару кабелі 

дұрыс жалғанған ба?

• Сол/оң жақ арналарын 

тексері¬б, оларды 

дұрыстап жалғаңыз.

ақаулықтарды жою