БАДАРЛАмАЛЫ РАЛДЫ жААРТУ Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 36 из 58

background image

1

DIMMER функциясын пайдалану

Бұл мүмкіндік дисплей жарықтығын реттейді.
Қашықтан басқару құралындағы 

DIMMER түймесін басыңыз.

Түйме басылғанда таңдау төмендегідей өзгереді : 

DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX

S.VOLUME функциясын пайдалану

Дыбыс деңгейін арнаны өзгерткен немесе көрініс ауысқан кезде 

туындайтын шұғыл дыбыс өзгерісіне сәйкес реттейді және 

тұрақтандырады.
Қашықтан басқару құралындағы 

S.VOL түймесін басыңыз.

Түйме басылғанда таңдау төмендегідей өзгереді : 

SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF 

Кіріс режимін пайдалану

Оптикалық сандық, Дыбыс кірісін таңдауыңызға болады. 
Оптикалық сандық, Дыбыс кірісін таңдау үшін, қашықтан басқару 
құралындағы 

INPUT SELECT 

SOUND

MODE

 түймесін 

SOUND

MODE

 немесе алдыңғы панельде 

орналасқан 

INPUT SELECT (

SOUND

MODE

) түймесін қайта-қайта басыңыз.

Кіріс режимі

Дисплей

Оптикалық сандық кіріс

DIGI.1
DIGI.2

Дыбыс кірісі

ANALOG 

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

  

Аппараттық құралдың жаңартулары бар USB құрылғысын негізгі құралдың артындағы USB портқа 

жалғаңыз.

Жаңартулар орнатылып жатқанда электр қуатын ажыратпаңыз және USB құрылғысын шығармаңыз. 

Аппараттық құралдар жаңартылғаннан кейін негізгі құрал автоматты түрде өшеді. Бағдарламалық құрал 

жаңартылғанда орнатылған параметрлер қайтадан әдепкі (зауыттық) параметрлерге келтіріледі. 

Жаңартудан кейін оңай қалпына келтіру үшін параметрлерді жазып алуды ұсынамыз.

Аппараттық құрал жаңартылмаса, бүкіл USB деректерін FAT16 жүйесінде пішімдеп, әрекетті қайталаңыз.

Жетілдіру мақсатында USB дискісін NTFS пішіміне пішімдемеңіз. Файл жүйесі оған қолдау көрсетпейді.

Өндірушіге қарай, USB құрылғысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.


БАҒДАРЛАмАЛЫҚ ҚұРАЛДЫ жАҢАРТУ

Samsung компаниясы болашақта Crystal Surround Air Track 

жүйесінің аппараттық құралдарына арналған жаңартулар ұсынуы 

мүмкін. 

Жаңартулар жүктеп алу немесе USB дискісін пайдалану туралы 

ақпарат алу үшін, Samsung.com торабына кіріңіз немесе 

Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз.  

Жаңартуларды Air Track жүйесіндегі USB портына USB 

құрылғысын жалғау арқылы алуға болады.

ONLY FOR UPDATE

ONLY FOR UPDATE