сипаттамалары Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 28 из 58

background image

сипаттамалары

АЛДЫҢҒЫ ПАнеЛЬ

ДиСПЛеЙ

Ағымдағы режимді көрсетеді.

INPUT (КІРІС) 

РежимІ

Оптикалық, дыбыс кірісін таңдайды.

SOUND (ДЫБЫС) 

РежимІ

Дыбыс режимін таңдайды.
(NEWS (ЖАҢАЛЫҚТАР),DRAMA (ДРАМА), CINEMA 

(КИНОТЕАТР), SPORTS (СПОРТ), GAME (ОЙЫН), PASS 

(ӨТУ) (Бастапқы дыбыс))

VOLUME +/-

Дыбыс деңгейін реттейді.

ҚУАТ ТүЙмеСІ

Crystal Surround Air Track құралын қосады және өшіреді.

  

Құрылғының қуатын қосқан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс 

болады.

5

3

1