пайдалануа дайынды Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 27 из 58

background image

KAZ

  ПАЙДА

ЛА
н

УҒА
 ДАЙЫ

н

ДЫҚ

ПАЙДАЛАнУШЫ нұСҚАУЛЫҒЫн ОҚЫмАСТАн БұРЫн

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан бұрын келесі терминдерді қарап алыңыз.

Осы нұсқаулықта пайдаланылған белгішелер

Белгіше Термин

Анықтамасы

ескерту Қызметтің істемейтінін немесе параметрлердің күші жойылуы мүмкін 

екенін білдіреді.

ескертпе Беттегі әрбір функцияны іске асыруға көмектесетін кеңестер мен 

нұсқауларды білдіреді.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын қолдану туралы

Осы өнімді қолданбас бұрын міндетті түрде қауіпсіздік нұсқауларымен танысып шығыңыз. 

(4-бетті қараңыз)
Қиындықтар туындаған жағдайда Ақаулықтарды жою бөлімін қараңыз. (17-бетті қараңыз)

Авторлық құқық

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Барлық құқықтары қорғалған. Samsung Electronics Co. компаниясының алдын ала жазбаша 

рұқсатынсыз осы пайдаланушы нұсқаулығын ішінара немесе толық қайта басуға немесе 

көшіруге тыйым салынады.

1)

2)

пайдалануға дайындық