САТЫ ШАРАЛАРЫ Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 25 из 58

background image

5

KAZ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Үйіңіздегі айнымалы ток көзі өнімнің артында орналасқан идентификациялық жапсырмада көрсетілгенге сай екеніне көз 

жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын (7-10 см) қалдырып, көлденең 

қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін 

жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Өнімді ток көзінен толық ажырату үшін, әсіресе ұзақ уақыт 

пайдаланбайтын болсаңыз, қуат ашасын розеткадан суырып алыңыз.

Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік 

ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің 

барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс 

жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе 

электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім 

жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток 

көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға 

арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған.
Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы 

мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану 

алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 

сағат күтіңіз.

Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін 

түсірмеңіз.

Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс 

істемеуіне әкелуі мүмкін.  

Осы өнімнің батареяларында қоршаған ортаға зиянды 

химиялық заттар бар.

Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз.

Phones

3.9 inch

3.9 inch

2.7 inch

3.9 inch

99 mm

69 mm

99 mm

99 mm