рылыны орнатуа атысты ата ескерту белглер Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 37 из 48

background image

5

КАЗАҚ 

Құрылғыны орнатуға қатысты қатаң ескерту белгілері 

Бұл құрылғыны міндетті түрде өндіруші дайындықтан өткізген, 

микротолқынды пешке күтім көрсетуге мамандаған техник ғана 

орнатуға тиіс. “Микротолқынды пешті орнату” тарауын қараңыз. 
Қорек сымын дәл сай келетін немесе қуаты жоғары розеткаға 

жалғаңыз және розетканы тек осы құрылғы үшін қолданыңыз. Ашаны 

розеткаға мықтап сұғыңыз. Сондай-ақ, ұзартқыш сымды қолдануға 

болмайды. 

-  Бұл нұсқауды орындамай, розеткаға ұзартқышты немесе 

көп-салалы қосқышты пайдаланып басқа құрылғыларды да 

қоссаңыз, электр қатері орын алып немесе өрт шығуы мүмкін. 

-  Электрлі трансформаторды қолданбаңыз. Электр қатері орын 

алуы немесе өрт шығуы мүмкін. 

Бұл құрылғыны білікті техник немесе қызмет көрсету орталығы 

орнатуға тиіс. 

-  Бұл нұсқау орындалмаған жағдайда, электр қатері орын алуы, 

өрт, жарылыс шығуы, өнімге нұқсан келуі немесе адам жарақат 

алуы мүмкін. 

Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып 

пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қойып іске 

қосуға болмайды. 

Бұл құрылғыны қыздырғыштың қасына немесе тұтанғыш заттың 

қасына қойып іске қоспаңыз. Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе 

шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін, су ағатын 

(жаңбыр тамшысы) жерге қоймаңыз. 

Бұл құрылғыны газ шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз. 

-  Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін. 

Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе 

сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған. 

Бұл құрылғыны жерге дұрыс қосу керек. Құрылғыны газ құбыры, 

пластик су құбыры немесе телефон желісі арқылы жерге қоспаңыз.

-  Электр қатері орын алуы, өрт, жарылыс шығуы немесе 

құрылғыға зақым келуі мүмкін. 

-  Құрылғының ашасын жерге дұрыс қосылмаған розеткаға 

ешқашан жалғамаңыз, оны жергілікті және мемлекеттік 

стандарттарға сай жерге қосыңыз. 

Орнату бойынша ескерту белгілері 

Бұл құрылғыны, оның ашасына қол жететін етіп орнату керек. 

-  Бұлай істемеген жағдайда, электр тоғы таралып, электр қатері 

орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін. 

Құрылғыны оның салмағын көтере алатын тегіс және қатты еденнің 

үстіне орнатыңыз. 

-  Бұлай істемеген жағдайда, құрылғы дірілдеуі, одан шуыл 

шығуы және басқа да ақаулықтар орын алуы мүмкін. 

Құрылғыны орнатқан кезде құрылғы мен қабырға арасына тиісті 

орын қалдырыңыз. 

-  Бұлай істемеген жағдайда, құрылғы қызып кетіп өрт шығуы 

мүмкін. 

Пештің үстіңгі жағынан қалуға тиіс минимум қашықтықты сақтаңыз. 

Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты қатаң 

ескерту белгілері 

Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң 

немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-

мезгіл тазалап отырыңыз. 

-  Ашаны розеткадан суырып, құрғақ шүберекпен тазалаңыз. 

-  Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт 

шығуы мүмкін. 

Ашаны розеткаға қорек сымы еденді бойлай жататын етіп дұрыс 

бағытта сұғыңыз.

-  Егер ашаны розеткаға кері бағытта сұқсаңыз, қорек кабелінің 

ішіндегі сымдар бүлініп, нәтижесінде электр қатері орын алуы 

немесе өрт шығуы мүмкін. 

Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Бүлінген ашаны, бүлінген қорек 

сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. 

-  Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін. 

ЕСКЕРТУ 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

ЕСКЕРТУ 

MW712AR_BWT-03794B-01_KZ.indd   5

2010-12-20     9:21:37