ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НСАУЛЫЫН ОЛДАНУ Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 36 из 48

background image

4

КАЗАҚ 

ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ 

Сіз SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. 

Пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге 

қатысты маңызды ақпараттар қамтылған, соның ішінде: 

•  Қауіпсіздік нұсқаулары 
•  Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
•  Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес 

Кітапша мұқабасының сыртында пештің суреттері, ең бастысы, 

түймешіктерді оңай табуға көмектесу үшін басқару панелі 

көрсетілген. 

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

•  Құрылғыны іске қосардың алдында осы нұсқаулықты мұқият 

оқып шығыңыз да, келешекте қарап жүру үшін құрылғыдан 

алыс емес сенімді жерге сақтап қойыңыз.

•  Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген 

мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл құрылғы кембағал, сезім 

мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану 

тәжрибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды 

қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны 

өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе 

қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Бұл пайдаланушы 

нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік 

нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен 

оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны 

абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз 

міндеттісіз. 

•  Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі 

қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық 

сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл 

өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге 

қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе 

сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-

сайтынан ақпарат немесе көмек алыңыз. 

Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары. 

Осы пайдаланушы нұсқаулығының мәтінінде келесі белгілер 

қолданылған: 

ЕСКЕРТУ 

Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін 

қатерлі жағдайлар немесе қауіпті 

әрекеттер.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян 

келтіретін 

қатерлі жағдайлар немесе 

қауіпті әрекеттер.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ 

Микротолқынды пешті іске қосқан кезде, 

өрт, жарылыс шығу, электр қатеріне ұрыну 

немесе адамды жарақаттайтын жағдайлар 

орын алмас үшін төменде берілген негізгі 

қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. 

Әрекет ЕТПЕҢІЗ.

БҰЗБАҢЫЗ.

Қол ТИГІЗБЕҢІЗ. 

Нұсқауларды тура орындаңыз. 

Ашаны розеткадан суырыңыз. 

Электр тоғының қатеріне түспес үшін 

құрылғыны жерге қосыңыз. 
Қызмет көрсету орталығына хабарласып 

көмек алыңыз. 

Ескерім 

Маңызды 

MW712AR_BWT-03794B-01_KZ.indd   4

2010-12-20     9:21:37