КЕРЕК-ЖАРАТАРЫ Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 35 из 48

background image

3

КАЗАҚ 

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ 

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге 

әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі. 
1.  Жалғастырғыш, пештің табанындағы мотордың 

білікшесіне орнатылып жеткізіледі. 

Мақсаты :  Жалғастырғыш бұрылмалы табақты 

айналдырады. 

2.  Айналмалы шығырық, пеш табанының 

ортасына қойылады.

Мақсаты :  Айналмалы шығырық бұрылмалы 

табақты ұстап тұрады. 

3.  Бұрылмалы табақ, айналмалы шығырықтың 

ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа 

қойылады. 

Мақсаты :  Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін 

негізгі орын болып табылады: оны 

тазалау үшін оңай алуға болады. 

Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы 

табақсыз 

ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

1.  ЖІБІТУ 
2.  ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ ТЕТІГІ 
3.  ТАЙМЕР ТЕТІГІ 
4.  ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ 

1

2

3

4

MW712AR_BWT-03794B-01_KZ.indd   3

2010-12-20     9:21:36