МАЗМНЫ Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 34 из 48

background image

2

КАЗАҚ 

МАЗМҰНЫ

ПЕШ 

1.  ЕСІК 
2.  ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР 
3.  ШАМ 
4.  ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ 

ТЕТІГІ 

5.  ТАЙМЕР ТЕТІГІ 

6.    ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ
7.    БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ 
8.    ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ 
9.    АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ 
10.   ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ 

САҢЫЛАУЛАРЫ 

Пеш  .......................................................................................................2
Керек-жарақтары  .................................................................................3
Басқару панелі ......................................................................................3
Осы пайдаланушы нұсқаулығын қолдану  ..........................................4
Қауіпсіздік туралы ақпарат  ..................................................................4
Микротолқынды пешті орнату  .............................................................11
Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса не істеу керек ..........11
Пісіру / Қыздыру ....................................................................................12
Қуат мәндері  .........................................................................................12
Пісіруді тоқтату  .....................................................................................12
Пісіру уақытын реттеу ...........................................................................13
Тағамды қолдан жібіту  .........................................................................13
Жылдам қыздыру функциясын қолдану  .............................................13
Жылдам қыздыру функциясының параметрлері  ...............................13
Ыдыстың жарамдылығын анықтау  .....................................................14
Микротолқынды пешті тазалау ............................................................15
Техникалық параметрлері  ...................................................................15

10

9

8

1

2

3

4

5

6

7

MW712AR_BWT-03794B-01_KZ.indd   2

2010-12-20     9:21:35