Обовязков знаки попередження для чищення печ Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 26 из 48

background image

10

УКРАЇНСЬКА

Обов’язкові знаки попередження для чищення печі

Не чистіть пристрій, розпилюючи воду безпосередньо на його поверхню. 
Не використовуйте для цього також бензол, розчинник чи спиртовий 
засіб.
-  Це може призвести до вицвітання, деформування, пошкодження 

поверхні, пожежі або ураження електричним струмом.

Перед увімкненням режиму чищення або перед технічним оглядом 
від’єднайте пристрій від мережі та витріть залишки їжі з дверцят та 
всередині відділення для приготування їжі.
-  В іншому випадку це може призвести до ураження електричним 

струмом або пожежі.

НЕ використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та 
гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може 
спричинити тріщини в склі.
Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.
Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують 
воду під високим тиском чи пару.
В режимі чищення поверхні печі можуть нагріватися більше, ніж звичайно, 
і не слід допускати дітей близько до печі. (Стосується лише моделі з 
підтримкою режиму чищення).
Надлишкові пригорілі рештки необхідно видалити перед увімкненням 
режиму чищення, а також слід перевірити, які предмети можна залишати 
в печі під час чищення. (Стосується лише моделі з підтримкою режиму 
чищення).

Символи, на які слід звернути увагу під час чищення печі

Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.
Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, 
що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною 
виникнення небезпечних ситуацій.

Будьте уважні, щоб не травмуватись під час чищення пристрою (всередині 
та зовні).
-  Ви можете поранитись об гострі кути пристрою.
Не чистьте пристрій парою.
-  Адже це може призвести до корозії.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО 
НАДМІРНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливої дії 
мікрохвильового випромінювання на організм.
(а)  За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими 

дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти 
будь-що в отвори блокувальних контактів.

(б) Не вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не 

допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на 
ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні 
в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім 
м’якою сухою ганчіркою.

(в)  Не використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований 

спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку 
в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно 
закривались і не було жодних пошкоджень:
(1)  Дверцята (зігнуті)
(2)  Завіси дверцят (зламані або ослаблені)
(3)  Ущільнювачі дверцят та ущільнюючі поверхні

(г)  Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із 

мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-
виробника.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга 
група включає всі пристрої, що працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється 
та використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного 
випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати 
(EDM) та прилади для електродугового зварювання. Пристрої класу В 
призначені для домашнього використання та в установах, під’єднаних до 
електромережі з низькою напругою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

MW712AR_BWT-03794B-01_UK.indd   10

2010-12-20     9:20:16