Символи, на як слд звернути увагу пд час пдднання до електромереж Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 22 из 48

background image

6

УКРАЇНСЬКА

Не тягніть і не гніть сильно кабель живлення. 
Не перекручуйте і не зв’язуйте кабель живлення. 
Не зачіпайте кабель живлення за металевий об’єкт, не ставте важкі 
предмети на нього, не стискайте кабель між іншими предметами і не 
запихайте його в простір між пристроєм і стіною.
-  Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
Не тягніть за кабель, витягуючи штепсель із розетки.
-  Витягуючи штепсель з розетки, тримайте за нього.
-  В іншому випадку це може призвести до ураження електричним 

струмом або пожежі.

Якщо пристрій або кабель пошкоджені, одразу зверніться до найближчого 
сервісного центру.

Символи, на які слід звернути увагу під час під’єднання 
до електромережі

Від’єднуйте пристрій від електромережі, якщо ви не використовуєте його 
тривалий час, а також під час грози.
-  В іншому випадку це може призвести до ураження електричним 

струмом або пожежі.

Обов’язкові знаки попередження під час використання 
пристрою

У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) 
негайно провітріть приміщення, не торкаючись до штепселя. Також не 
торкайтеся кабелю живлення та пристрою.
-  Не використовуйте вентилятор.
-  Іскра може спричинити вибух або пожежу.
Не торкайтеся до дверей печі чи інших деталей під час готування їжі в печі 
та одразу після приготування.
-  Інакше можна отримати опіки.
ЗАВЖДИ використовуйте спеціальні рукавиці, коли виймаєте посуд із печі, 
щоб уникнути випадкових опіків.
Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі.  
Причина: гаряче повітря або пара з печі може спричинити опік.

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання 
рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною 
посудом. Щоб запобігти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу 
витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура 
вирівнялася по всьому об’єму рідини. Помішуйте страву під час 
підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішуйте після підігрівання. У 
разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.
-  Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.
-  Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов’язку.
-  Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.
-  Зверніться до лікаря
Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має 
замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований 
спеціаліст.
За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені 
круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після 
закінчення підігрівання.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і 
баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а 
також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду 
дорослих, лише за умови отримання відповідних інструкцій, щоб дитина 
вміла безпечно користуватися піччю і усвідомлювала небезпеку від 
неправильного користування.
Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) 
з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями 
або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони 
перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не 
навчені безпечно користуватися пристроєм
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини печі можуть сильно нагріватися. 
Для запобігання опіків малих дітей не можна допускати до пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, 
щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

MW712AR_BWT-03794B-01_UK.indd   6

2010-12-20     9:20:15