Обовязков знаки попередження для встановлення Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 21 из 48

background image

5

УКРАЇНСЬКА

Обов’язкові знаки попередження для встановлення

Цей пристрій повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст з 
мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-
виробника. Дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі».
Під’єднуйте пристрій до розетки відповідної або вищої потужності та 
використовуйте розетку лише для цього пристрою. Надійно під’єднайте 
штепсель до мережі. А також не використовуйте подовжувачів.
-  Невиконання цих вказівок або увімкнення інших пристроїв у цю ж 

розетку за допомогою подовжувача можуть призвести до пожежі або 
ураження електричним струмом.

-  Не використовуйте електричний трансформатор. Це може призвести 

до пожежі або ураження електричним струмом.

Цей пристрій повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст із 
мікрохвильових печей або компанія з обслуговування.
-  В іншому випадку це може призвести до ураження електричним 

струмом, пожежі, вибуху, пошкодження продукту або травмування.

Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному 
разі не в шафку.

Не встановлюйте цей пристрій біля опалювальних пристроїв та 
легкозаймистих матеріалів. 
Не встановлюйте цей пристрій у вологому, жирному чи запиленому 
приміщенні, а також в місці під прямим сонячним промінням та з доступом 
до води (дощ). 
Не встановлюйте цей пристрій в місцях, де може витікати газ.
-  Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
Цей пристрій не розрахований на встановлення в дорожніх транспортних 
засобах, трейлерах та інших подібних транспортних засобах.

Цей пристрій треба заземлити належним чином. 
Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластикової водопровідної 
труби чи телефонної лінії.
-  Це може призвести до ураження електричним струмом, до пожежі, 

вибуху чи пошкоджень пристрою.

-  Ніколи не під’єднуйте пристрій до мережі, якщо розетка не заземлена 

належним чином, а також упевніться, що це здійснено за місцевими та 
державними стандартами.

Символи, на які слід звернути увагу під час встановлення 
печі

Цей пристрій необхідно розмістити недалеко від розетки.
-  Невиконання цих вказівок може призвести до пожежі або ураження 

електричним струмом через витік струму.

Встановіть пристрій на горизонтальній твердій поверхні, яка може 
витримати його вагу.
-  Невиконання даної вказівки може призвести до незвичних вібрацій, 

шуму або пошкоджень пристрою.

Встановіть пристрій на належній відстані від стіни.
-  В іншому випадку може виникнути пожежа через перегрівання.
Над піччю необхідно забезпечити належний мінімальний простір.

Обов’язкові знаки попередження для під’єднання до 
електромережі

З розетки та місць контактів слід усунути всі чужорідні субстанції, 
наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.
-  Від’єднайте штепсель від електромережі та протріть його сухою 

ганчіркою.

-  В іншому випадку це може призвести до ураження електричним 

струмом або пожежі.

Штепсель слід вмикати в розетку таким чином, щоб кабель був 
спрямований до підлоги.
-  В іншому випадку електричні дроти в кабелі можуть пошкодитись і це 

може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Надійно під’єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте 
пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель або відкриту розетку.
-  Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

MW712AR_BWT-03794B-01_UK.indd   5

2010-12-20     9:20:15