ВИКОРИСТАННЯ Ц НСТРУКЦ Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 20 из 48

background image

4

УКРАЇНСЬКА

ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача 
міститься багато корисної інформації щодо приготування їжі в цій 
мікрохвильовій печі.

•  Правила техніки безпеки
•  Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
•  Корисні поради щодо приготування

Далі в інструкції подано ілюстрації печі і, що більш важливо, панелі керування, 
щоб можна було швидко знайти відповідні кнопки.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

•  Перед використанням печі уважно прочитайте цей посібник та 

зберігайте його в надійному місці біля печі для довідки в майбутньому.

•  Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в 

цьому посібнику. Цей пристрій не призначений для використання 
особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи 
розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього 
досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної 
за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю. 
Попередження та важлива інформація про безпеку, що знаходяться в 
цьому посібнику, не описують всі можливі умови та ситуації, які можуть 
трапитись. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути 
уважним і обережним під час встановлення, догляду й експлуатації 
даного пристрою.

•  Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому 

характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятись від описаних в 
цьому посібнику, а також не всі знаки попередження стосуватимуться 
вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем зверніться в 
найближчий сервісний центр або знайдіть відповідну допомогу та 
інформацію на веб-сайті www.samsung.com.

Важливі символи безпеки і застереження.

У тексті посібника використовуються такі символи:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів 
безпеки можуть призвести до серйозної
травми або смерті
.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання заходів 
безпеки можуть призвести до отримання
незначної травми або пошкодження майна
.

УВАГА

Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху, 
ураження електричним струмом або 
травмування під час користування 
мікрохвильовою піччю, дотримуйтеся таких 
основних правил техніки безпеки

НЕ намагайтеся виконати цю дію.

НЕ розбирайте виріб.

НЕ торкайтесь.

Чітко дотримуйтесь вказівок.

Вийміть штепсель із розетки.

Перевірте, чи машину заземлено, щоб 
уникнути ураження електричним струмом.

Зателефонуйте до центру обслуговування по 
допомогу.

Примітка

Важлива інформація

MW712AR_BWT-03794B-01_UK.indd   4

2010-12-20     9:20:15