Мкрохвильова пч Микроволновый печь Samsung MW712AR

Страница: 17 из 48

background image

уявіть 

можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії 
Samsung. Зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.samsung.com/register

Мікрохвильова піч

Інструкція користувача і посібник із 

приготування їжі

MW712AR

Цей посібник на 100% виготовлено з паперу вторинної переробки.

MW712AR_BWT-03794B-01_UK.indd   1

2010-12-20     9:20:13