виКоРиСтАННя РЕЖимУ швидКоГо РоЗГРвАННя Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW712KR

Страница: 27 из 48

background image

11

УКРАЇНСЬКА

виКоРиСтАННя РЕЖимУ швидКоГо
РоЗіГРівАННя

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте 
дверцята.
1.  Встановіть регулятор потужності в положення 

максимальної потужності.

2.  Повертайте регулятор таймера, щоб вибрати режим 

швидкого розігрівання 
(для напоїв, супів, соусів, свіжих овочів).

Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

ПАРАмЕтРи РЕЖимУ швидКоГо РоЗіГРівАННя

У цьому розділі подано деякі підказки та рекомендації щодо користування 
режимом швидкого розігрівання/приготування.

Позначення

Продукти

Розмір

порції

час

приготування

час

витримки

Напої

150 мл

1 хв. 10 с.

1-2 хв.

Суп або соус  

(із холодильника)

200-250 г

3 хв.

2-3 хв.

Свіжі овочі

300-350 г

6 хв. 40 с.

2-3 хв.

РЕГУлювАННя чАСУ ПРиГотУвАННя

Залишковий час приготування можна змінювати, 
повертаючи регулятор таймера.

РоЗмоРоЖУвАННя вРУчНУ

Режим розмороження дає змогу розморозити м’ясо, птицю, рибу. 
Насамперед, покладіть заморожені продукти на середину скляної тарілки і 
закрийте дверцята.
1.  Поверніть регулятор потужності в положення 

розмороження ( ).

2.  Встановіть потрібний час розморожування за 

допомогою регулятора таймера.

Результат: 

Почнеться процес розмороження.

Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

MW712KR_BWT-03941A_UK.indd   11

2011-03-14     5:02:38