вСтАНовлЕННя мКРоХвилЬово ПЕч Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW712KR

Страница: 25 из 48

background image

9

УКРАЇНСЬКА

вСтАНовлЕННя міКРоХвилЬовоЇ ПЕчі

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. 
Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.
1.  Під час встановлення печі для нормальної вентиляції 

забезпечте відстань між піччю та іншими предметами 
не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см 
для верхньої кришки печі.

2.  Вийміть із печі всі пакувальні матеріали.

Встановіть роликову опору і скляну тарілку. 
Упевніться, що тарілка вільно обертається.

3.  Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб був вільний доступ до 

розетки.

Якщо пошкоджено кабель живлення, його необхідно замінити на 
спеціальний кабель або кабель у зборі, який можна придбати в компанії-
виробника або її агента з обслуговування. 
З міркувань особистої безпеки під’єднайте кабель до 3-контактної 
заземленої розетки мережі змінного струму 230 В, 50 Гц. Якщо кабель 
живлення пошкоджено, його слід замінити спеціальним кабелем. 
Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, 
наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором 
опалення. Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь-
який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель 
живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової 
печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою 
ганчіркою.

Що РоБити, яКЩо виНиКли СУмНіви З
ПРиводУ чоГоСЬ, АБо є ПЕвНі ПРоБлЕми

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані 
вирішення.
Це звичайне явище.
•  Конденсація вологи всередині печі.
•  Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
•  Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
•  Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.
Піч не працює після повороту регулятора таймера.
•  Чи повністю закриті дверцята?
Зовсім не відбувається приготування їжі.
•  Чи правильно встановлено таймер?
•  Чи закриті дверцята?
•  Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння 

плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача?

Їжа не готова або надто запечена.
•  Чи правильно вибрано час приготування для цього типу їжі?
•  Чи вибрано правильний рівень потужності?
Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння).
•  Чи не використовується посуд із металевим оздобленням?
•  Чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет?
•  Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?
Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.
•  Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі 

радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайне явище. Щоб вирішити цю 
проблему, встановлюйте піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та 
антен.

Якщо після прочитання вищенаведених інструкцій вам не вдається 
усунути проблему, зверніться до магазину, в якому придбано піч, або в 
найближчий сервісний центр компанії SAMSUNG.

10 см 

ззаду

20 см 

зверху

10 см 

збоку

85 см від 

підлоги

MW712KR_BWT-03941A_UK.indd   9

2011-03-14     5:02:37