Саусатарыызды немесе бгде затты Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW711KR

Страница: 38 из 48

background image

6

КАЗАҚ 

Саусақтарыңызды немесе бөгде затты 

құрылғыға сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, 

мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны 

розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет 

көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз 

немесе баспаңыз. 
Пешті раковина немесе шыны тәрізді 

осал заттардың үстіне қоймаңыз. (Ас үй 

қаптамасына қойылатын үлгі ғана)
Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, 

бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен 

тазалағыш заттармен тазаламаңыз.
Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, 

өнімнің техникалық параметрлеріне сай 

келетініне көз жеткізіңіз.
Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы 

адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр 

трансформаторын қолданбаңыз. 
Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны 

заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе 

құрылғының артынан өткізіңіз. 
Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын 

немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. 

Құрылғының ашасы немесе қорек сымы 

бұзылса, жақындағы қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз. 
Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе 

қашықтан басқару құралының көмегімен 

басқарылмайды. 
Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге 

болмайды. 
Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат 

қоюға болмайды. 
Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған 

бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне 

шашпаңыз. 

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін 

қадағалап отыру керек
Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ 

жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты 

көліктерге орнатуға арналмаған. 
Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға 

болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды 

немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ 

болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық 

бөлігіне тиіп кетуі мүмкін. 
Микротолқынды пешті тек ас үй 

қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, 

микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға 

болмайды.

(Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі ғана)
ЕСКЕРТУ : Құрылғы мен оның қол жететін 

бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде 

қызып тұрады. Қыздырғыш элементтерге 

қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 

жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап 

отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау 

керек.
ЕСКЕРТУ : Балаларға пешті дұрыс 

қолданбағанда қатерлі жағдайлардың 

орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті 

нұсқаулар бергеннен кейін микротолқынды 

пешті қауіпсіз қолдана алса ғана, ешкімнің 

қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат етіңіз.
Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және 

одан асқандар ғана қолдануға тиіс және 

кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-

есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ 

не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны 

қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар 

туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның 

қадағалауы бойынша пайдалануға 

тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға 

тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз 

тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын 

орындамауға тиіс. 

MW711KR_BWT-03897A_KZ.indd   6

2010-12-24     1:47:00