МАЗМНЫ Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW711KR

Страница: 34 из 48

background image

2

КАЗАҚ 

МАЗМҰНЫ

ПЕШ 

1.  ЕСІК 
2.  ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР 
3.  ШАМ 
4.  ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ 

ТЕТІГІ 

5.  ТАЙМЕР ТЕТІГІ 
6.  ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ 

7.    БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ 
8.    ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ 
9.    АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ 
10.   ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ 

САҢЫЛАУЛАРЫ 

11.   ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ 

Пеш  .......................................................................................................2

Керек-жарақтары  .................................................................................3

Басқару панелі ......................................................................................3

Осы пайдаланушы нұсқаулығын қолдану  ..........................................4

Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар ..........................................4

Белгішелер мен белгілердің түсіндірмесі  ...........................................4

Асқын микротолқын қуатының әсеріне ұшырамау үшін сақтық 
шараларын орындаңыз. .......................................................................5

Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар  ..............................................5

Микротолқынды пешті орнату  .............................................................9

Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса не істеу керек ..........9

Пісіру / қыздыру .....................................................................................10

Қуат мәндері  .........................................................................................10

Пісіруді тоқтату  .....................................................................................10

Пісіру уақытын реттеу ...........................................................................11

Тағамды қолдан жібіту  .........................................................................11

Жылдам қыздыру функциясын қолдану  .............................................11

Жылдам қыздыру функциясының параметрлері  ...............................11

Ыдыстың жарамдылығын анықтау  .....................................................12

Микротолқынды пешті тазалау ............................................................13

Техникалық параметрлері  ...................................................................13

10

9

11

8

1

2

3

4

5

6

7

MW711KR_BWT-03897A_KZ.indd   2

2010-12-24     1:46:56